Tag: discipline

  • CHÚNG TA HỌC ĐƯỢC GÌ TỪ RONALDO?

    1. Thành công sẽ luôn đến với những người luôn chăm chỉ khổ luyện. 2. Cơ thể bạn sẽ phản ánh lối sống của bạn. 3. Chỉ cần bạn quyết tâm, mọi thứ đều là có thể. 4. Việc duy trì chế độ ăn uống lành mạnh thật ra không khó như chúng ta nghĩ. […]